Féile na Carraige 2019

I mí Dheireadh Fómhair 2019, d’eagraigh muid comhimeacht le Helen Ní Ruanaidh atá ag obair ar an tionscadal staire, ‘Stair faoi cheilt’ leis an tUltach. Mar chuid den imeacht, thug muid cuireadh do dhaltaí Choláiste Feirste, mar aon le daoine ón phobal páirt a ghlacadh i gceardlann chartlannaithe le Frankie Quinn ón Belfast Archive Project. 

Is tionscadail iad ‘Claochlú Cultúir agus an Conradh,’ ‘Stair Faoi Cheilt’ agus ‘Belfast Archive Project’ atá maoinithe ag an Roinn Oidhreachta den Chrannchur Náisiúnta. Tá cosúlachtaí nach beag idir ár dtionscadal agus an tionscadal ‘Stair Faoi Cheilt’ de bhrí go bhfuil an dá cheann ag plé le cartlannú agus cúrsaí staire.

Thug Frankie ceardlann ar an dóigh a ndéantar an cartlannú, go háirithe sa réimse a bhfuil saineolas aige ann; grianghraif. Luaigh sé fosta an tábhacht a bhaineann le foinsí stairiúla a chaomhnú chun cinntiú nach gcaillfear iad. 

Bhí Meon Eile i láthair ar an lá, agus tá físeán den imeacht ar fáil thíos.