An Claidheamh Soluis

Foilsíodh iris sheachtainiúil Chonradh na Gaeilge, An Claidheamh Soluis, ó 1899 go dtí 1932. Sa tréimhse sin, bhí Eoin Mac Néill agus Pádraig Mac Piarais mar eagarthóirí uirthi agus rinneadh roinnt mhaith athruithe chomh maith. In amanna, foilsíodh faoi ainmneacha éagsúla í – Fáinne an Lae agus Misneach

Le cuidiú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tá na heagráin ar fad atá i seilbh Chonradh na Gaeilge foilsithe anseo i bhfoirm digitheach.

Tá súil againn go mbaineann sibh taitneamh agus tairbhe as na hirisí seo agus go bhfaigheann sibh léargas ar ghluaiseacht iriseoireachta na Gaeilge na blianta sin!