Teagmháil

Más suim leat tuilleadh eolais a fháil, nó má tá ábhar agat a shíleann tú a bheadh tairbheach don tionscadal, is féidir teagmháil a dhéanamh linn:
Cuisle Nic Liam
Oifigeach Tionscadail
Ríomhphost: cuisle@cnag.ie
Guthán: (028) 90 315 647

Cuisle Nic Liam
3ú Urlár
199 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
Co. Aontroma BT12 6FB