Féile an Phobail Lúnasa 2019

Bhí an t-ádh dearg orainn go raibh an tOllamh Fionntán De Brún linn i mí Lúnasa chun léacht a thabhairt i gCultúrlann Mac Adam Ó Fiaich mar chuid d’Fhéile an Phobail. Fuarthas léargas iontach ar chúrsaí athbheochana na Gaeilge, go háirithe i gcomhthéacs Chúige Uladh, agus an tionchar a bhí aige seo ar litríocht na Nua-Ghaeilge.

Ba mhaith linn arís ár mbuíochas a ghabháil le Féile an Phobail, a thug an deis dúinn an léacht a chur ar fáil, mar aon leis an Chultúrlann as an léacht a óstáil. Caithimid fosta ár mbuíochas ó chroí a ghabháil leis an Ollamh Fionntán De Brún as am a ghlacadh amach as sceideal gnóthach s’aige chun an léacht a thabhairt.

Tá cóip iomlán de léacht Fhionntáin agus grianghraif eile den ócáid ar fáil thíos.